Zdrowie

Badania kosmetyków podczas oceny ich bezpieczeństwa

Ocena bezpieczeństwa kosmetyków to dwa główne etapy, na które składa się szereg skomplikowanych procedur. Całość ma jednak na celu zagwarantować nam, że produkty kosmetyczne, które widnieją na półkach sklepowych, a następnie naszych półkach łazienkowych, będą bezpieczne podczas stosowania, a ryzyko wystąpienia ewentualnych działań niepożądanych zostanie zminimalizowane i zredukowane. Podczas oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych wykonuje się zatem szereg szczegółowych i skrupulatnych badań. Nie tylko całego produktu, nim trafi do obrotu, ale i wszystkich jego składników. Nawet tych, które zostały użyte w minimalnej czy nawet znikomej ilości.

Badania kosmetyków, jakie wykonuje się podczas ich oceny bezpieczeństwa, to przede wszystkim:

  • badania mikrobiologiczne,
  • badania toksykologiczne,
  • badania właściwości gotowego produktu,
  • badania stabilności produktu,
  • obecność mikroorganizmów chorobotwórczych,
  • oznaczenie ogólnej liczby bakterii,
  • badania obciążeniowe,
  • badania właściwości dermatologicznych,
  • badania skuteczności ochrony przeciwsłonecznej.

Rodzaj badań dostosowany jest do danego produktu kosmetycznego, co oznacza, że na przykład badania skuteczności ochrony przeciwsłonecznej obejmują tylko tę grupę kosmetyków, które przeznaczone są do specjalnej ochrony przed słońcem. Badania więc można podzielić na ogólne, które wykonywane są względem każdej grupy produktów kosmetycznych, jak i dodatkowe, jeśli dany kosmetyk jest produktem szczególnego przeznaczenia.

Podczas badań ekspert wykorzystuje nie tylko własną wiedzę i doświadczenie, ale również korzysta z szeregu dostępnej literatury medycznej i nie tylko oraz sporządzonej dotąd dokumentacji poszczególnych surowców. Wykorzystuje się zatem badania z dziedziny toksykologii, kosmetologii, chemii, fizyki, medycyny i wielu innych pokrewnych dziedzin. Dopiero na tej podstawie dokonywana jest szczegółowa ocena i produkt, który przeszedł pomyślnie skrupulatną weryfikację może zostać dopuszczony do obrotu. Całkowita ocena bezpieczeństwa kosmetyku jest niezwykle szczegółową, ma bowiem na celu zapewnić pełne bezpieczeństwo użytkowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *