prawo do opieki nad dzieckiem dla ojca
Biznes i finanse

Jak przebiega przesłuchanie dziecka?

Okazuje się, że nie tylko osoby pełnoletnie mogą brać udział w sprawach sądowych. Jeśli zachodzi taka konieczność, sędzia weźmie też pod uwagę strony postępowania, które są małoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą być również świadkami w sprawach sądowych, w tym rozwodowych. O ich przesłuchaniu i dopuszczeniu zeznań jako dowód w sprawie zawsze decyduje sędzia. Przy sprawach o rozwód, sąd uznaje prawo do opieki nad dzieckiem dla ojca, matki lub najlepszym rozwiązaniem może się okazać opieka naprzemienna. A alimenty ustalane są w oparciu o szereg czynników.

Co ciekawe, osoby małoletnie nie zostają przesłuchiwane ani nie składają zeznań na sali sądowej. W ich przypadku należy stworzyć najbardziej komfortowe warunki. Chodzi o to, by zeznania nie przyczyniły się do powstania traumy. Co więcej, zeznania niepełnoletnich osób mają być wiarygodne, nie można dopuścić więc do tego, by niekorzystne warunki podczas zeznań wpłynęły na ich stronniczość.

Osoby małoletnie przesłuchiwane są w specjalnie do tego stworzonych pokojach. Nierzadko zeznania mogą przebiegać w warunkach dobrze dziecku znanych. Podczas zeznań, w tym samym pomieszczeniu nie mogą znaleźć się osoby, które mogłyby mieć wpływ na to, co mówi małoletni. W przypadku przesłuchania osób małoletnich podczas zeznań obecny jest zazwyczaj psycholog dziecięcy. Przepisy polskiego prawa przewidują możliwość powołania różnych biegłych sądowych, w zależności od specyfiki sprawy albo osoby małoletniej, która ma być przesłuchana.

Zeznania dziecka mogą mieć ogromny wpływ na werdykt sędziego. Nierzadko dostarczają główny dowód w sprawie. Osoby małoletnie najczęściej biorą udział w sprawach w charakterze świadków. Ich rola jest niezwykle ważna, jeśli pod uwagę weźmiemy sprawy rodzinne, na przykład te o ograniczenie praw rodzicielskich czy przyznane prawo do opieki nad dzieckiem dla ojca. Zawsze jednak są to sprawy niezwykle delikatne i należy zachować wszelkie standardy bezpieczeństwa, by zeznania małoletniego odbyły się w optymalnych dla niego warunkach. Dobro dziecka jest w tym wszystkim najważniejsze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *