odzysk wody ze ścieków
Technologia

Odzysk wody ze ścieków – czy to możliwe?

Nowoczesne technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków umożliwiają odzysk czystej wody. To świetny kierunek rozwoju, który przekłada się bezpośrednio na ochronę środowiska. W tym wpisie znajdziesz informacje na temat odzysku wody ze ścieków przemysłowych oraz praktycznym wykorzystaniu oczyszczonej cieczy.

Oczyszczanie ścieków i odzysk wody – dlaczego to takie ważne?

W dzisiejszych czasach procesy przemysłowe zużywają ogromne ilości wody przy jednoczesnej produkcji ścieków. Powstałe ścieki poprodukcyjne to przede wszystkim  ciecz zanieczyszczona przez szkodliwe związki, składniki organiczne i bakterie.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków dla zakładów przemysłowych można realnie przyczynić się do ochrony środowiska i zmniejszenia ilości produkowanych ścieków. Obecnie ścieki stanowią zasoby, z których można odzyskać przede wszystkim wodę. W jaki sposób można wykorzystać wodę odzyskaną ze ścieków?

Oczyszczoną wodę pozyskaną ze ścieków przemysłowych można wykorzystać na wiele sposobów. Do najpopularniejszych zaliczamy:

  • zasilanie kotłów przemysłowych,
  • chłodzenie maszyn wykorzystywanych w przemyśle i produkcji,
  • dodatkowe źródło dla systemów nawadniających dla rolnictwa,
  • nawadnianie terenów zielonych,
  • czyszczenie ulic.

Ogólnie rzecz biorąc woda oczyszczona ze ścieków, może być wykorzystywana w wielu branżach przemysłu, między innymi: motoryzacyjnym, spożywczym, farmaceutycznym, wydobywczym, papierniczym czy mikroelektronicznym.

Korzystając z innowacyjnych technologii odzysku wody ze ścieków można znacznie ograniczyć koszty działalności przedsiębiorstwa, a także przemysłowej oczyszczalni ścieków. Aby otrzymać czystą wodę do ponownego wykorzystania, konieczne jest zastosowanie i połączenie co najmniej kilku procesów, takich jak na przykład: oczyszczanie mechaniczne, biologiczne lub fizykochemiczne, klarowanie, filtracja grawitacyjna lub membranowa, procesy odparowania.

Odzysk wody ze ścieków w przemyśle a technologia Zero Liquid Discharge

Prawdziwą innowacją w zakresie uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków przemysłowych jest technologia ZLD, czyli zerowy zrzut cieczy. Praktyczne zastosowanie tej metody polega na pozostawieniu wody w zamkniętym obiegu, np. w fabryce, gdzie ciecz jest poddawana procesom oczyszczania. W tym przypadku stosowane są cztery etapy uzdatniania wody:

  • proces fizykochemiczny, czyli oczyszczanie wstępne,
  • oczyszczanie biologiczne,
  • filtracja membranowa,
  • odparowanie.

Co najważniejsze, odzysk wody ze ścieków przemysłowych jest niezbędny w regionach, gdzie zapotrzebowanie na wodę jest większe niż jej zasoby.

Zobacz również: https://www.hostowisko.pl/czy-odwrocona-osmoza-sluzy-do-wytwarzania-wartosciowej-wody/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *